Ambergris là một sản phẩm sáp được tạo ra bởi cá voi tinh trùng trong đường tiêu hóa. Những con cá voi tạo ra vật liệu để bảo vệ thành dạ dày khỏi các mũi nhọn.

Ambergris là gì?

  Ambergris là một sản phẩm sáp được tạo ra bởi cá voi tinh trùng trong đường tiêu hóa. Những con cá voi tạo ra vật liệu để bảo vệ thành dạ dày khỏi các mũi nhọn. Những con cá voi trục xuất nó nếu sản phẩm không còn cần thiết. Sáp thô nằm trong nước hoặc bị cuốn vào bờ. Các chất bắt đầu nhẹ nhàng trong đường tiêu hóa của ...
(0)
Lịch sử ngắn của Attar

Lịch sử ngắn của Attar

  Attar là một từ tượng trưng trong ngôn ngữ Arabi có nghĩa là mùi thơm. Nghệ thuật tạo ra mùi thơm dễ chịu và ngọt ngào lan tỏa dần theo thời gian. Các nền văn minh thung lũng Indus cho thấy dấu hiệu của nghệ thuật này dưới hình thức container bùn và lọ nước hoa. Những chiếc đồng tròn vẫn được sử dụng để làm cho Attar và cuộc khai quật khảo cổ ngày họ ở ...
(0)