Lịch sử ngắn của Attar

Lịch sử ngắn của Attar

Attar là một từ tượng trưng trong ngôn ngữ Arabi có nghĩa là mùi thơm. Nghệ thuật tạo ra mùi thơm dễ chịu và ngọt ngào lan tỏa dần theo thời gian. Các nền văn minh thung lũng Indus cho thấy dấu hiệu của nghệ thuật này dưới hình thức container bùn và lọ nước hoa. Những chiếc đồng tròn vẫn được sử dụng để làm cho Attar và cuộc khai quật khảo cổ ngày họ ở ...
(0)