Làm thế nào để pheromone cho công việc của mình? Pheromone cho phụ nữ

Làm thế nào để pheromone cho công việc của mình? Pheromone cho phụ nữ

Pheromone cho Phụ nữ Pheromone là một chất hóa học được tiết ra và phóng thích bởi người hoặc động vật vào môi trường ảnh hưởng đến hành vi của người khác. Sau đó, chúng được phát hiện qua mũi nhờ sự trợ giúp của cơ quan Vomeronasal. Nó có thụ thể cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ kích thích tố nào đang kéo dài trong không khí. Pheromones cho phụ nữ ...
(0)