Hương hoa Scidare Zakura 3ml

Hương hoa Scidare Zakura 3ml

$62.00
Thêm vào ưa thích

枝 垂 桜
美, 涙 香 る
時, 経 過,
昔 の 栄 光
未来 の 日 々 へ
香 の 恵 み

Shidare Zakura
Bi, Namida Kaoru
Toki, Keika,
Mukashi no Eikou
Mirai no Hibi E
Kaori no Megumi

Hoa anh đào nở
Tinh chất lắng đọng
Sắc đẹp, vẻ đẹp,
lần qua buổi sáng
Glory, ngày hôm qua.
Ngày mai Những ngày tương lai,
Ân sủng

WAKA
by
Nước hoa của Sharif LaRoche

Sản phẩm vừa xem

Chúng tôi đồng ý