Bakhoor Speechless Wood Perfume 3ml

Bakhoor Speechless Wood Perfume 3ml

$32.00
Thêm vào ưa thích

*Không nói nên lời*

Nói thì thầm,

đập đập trái tim của nước hoa kỳ lạ

chảy ra từ tĩnh mạch của tôi ...

Đó là cuộc sống, không có tàu, để nhìn thấy,

cái mà tôi phải đưa ra ...

Cuối cùng cô ấy thì thầm thì thầm

làm tôi không thở được ...

và cùng một lúc chúng ta đều là cả hai

...không nói nên lời.

Parfumeur Extraordinaire Sharif LaRoche của bạn

Sản phẩm vừa xem

Chúng tôi đồng ý